Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Reklamace
Jak reklamovat zboží

Záruční a pozáruční servis

Adresa pro zaslání zboží k reklamaci: 

Maximall Partner s.r.o. , Podleská 1601/7e , 10400 Praha , tel :603410679

  1.  Stroj musí být zaslán do servisu kompletní, např.:

·         u pil vč. řetězu, lišty a kotouče

·         u bateriových strojů vč. nabíječky a baterií

·         u kladiv vč. upínacích hlavic

·         u tlakových myček vč. hadic, pistole a trysky

 2.    Ke stroji musí být přiložen řádně vyplněný záruční list a stroj musí být opatřen originálním štítkem s výrobním číslem.

 3.    Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol a je nutné vždy přesně specifikovat  závadu .

 4.    Pokud se nejedná o záruční opravu ke stroji musí být přiložen vyplnění servisní protokol s popisem závady.

 5.    Do deseti pracovních dnů od doručení do servisu bude určeno, je-li reklamace uznána jako oprávněná či nikoliv.

 6.    V případě oprávněné reklamace bude oznámen termín vyřízení reklamace.

 7.    V případě, že reklamace není uznána, je zákazník seznámen s cenou opravy a dále bude postupováno podle pravidel pozáručního servisu.

 8.    Záruční oprava je zapsána do záručního listu a záruční doba je prodloužena o dobu trvání záruční opravy.

 9.    Bude-li cena opravy do 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, oprava bude provedena bez předchozího upozornění automaticky.

Přesáhne-li cena opravy 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, zákazník ji musí písemně odsouhlasit, pokud není v servisním protokolu uvedena jiná konkrétní částka.

 10. Manipulační poplatek ve výši: 240,- Kč  bez DPH zaplatí zadavatel opravy za servisní práce spojené se zjištěním poškození stroje v případě, že oprava není realizována (např.: na přání zákazníka, nedostupnost náhradních dílů u starých nebo neznačkových strojů)

 11. K opravenému stroji nebudou vráceny měněné díly, pokud si je zákazník nevyžádá předem v servisním protokolu

 

Reklamační řád
Reklamační řád internetového obchodu makitak.cz reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dána u každého zboží v katalogu. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 (12 v případě právnické osoby) měsíců (§ 620 odst. 1 Obč.Z.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.Místem reklamace je provozovna internetového obchodu.

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Způsob reklamace
Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. K reklamovanému zboží přiložte čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu nebo koupi prokázat jiným způsobem, nebo zuáruční list a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

- je-li zboží již rozbalené, použité a není zabaleno v původním originálním balení, má prodejce právo stanovit výkupní cenu i při reklamaci zboží v záruční lhůtě.

Ke stanovení závad a posouzení vdy užíváme autorizovaných servisních středisek jejichž závěry jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné.

Termíny pro vyřízení reklamace
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Náklady reklamace
V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.Při reklamaci neposkytujeme náhradní výrobky, zákazník nemá žádný zákonný nárok.

V případě neoprávněné reklamace nese veškeré náklady na opravu a dopravu kupující.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Maximall Partner  s.r.o.
Podleská 1601/7e , Praha 10
104 00

podmínky pro opravy elektrických, benzínových a pneumatických strojů platné od 1.1.2014

 

11 B. Záruční a pozáruční servis


1.    Stroj musí být zaslán do servisu kompletní, např.:

·         u pil vč. řetězu, lišty a kotouče

·         u bateriových strojů vč. nabíječky a baterií

·         u kladiv vč. upínacích hlavic

·         u tlakových myček vč. hadic, pistole a trysky

 2.    Ke stroji musí být přiložen řádně vyplněný záruční list a stroj musí být opatřen originálním štítkem s výrobním číslem.

 3.    Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol a je nutné vždy přesně specifikovat  závadu .

 4.    Pokud se nejedná o záruční opravu ke stroji musí být přiložen vyplnění servisní protokol s popisem závady.

 5.    Do pěti pracovních dnů od doručení do servisu bude určeno, je-li reklamace uznána jako oprávněná či nikoliv.

 6.    V případě oprávněné reklamace bude oznámen termín vyřízení reklamace.

 7.    V případě, že reklamace není uznána, je zákazník seznámen s cenou opravy a dále bude postupováno podle pravidel pozáručního servisu.

 8.    Záruční oprava je zapsána do záručního listu a záruční doba je prodloužena o dobu trvání záruční opravy.

 9.    Bude-li cena opravy do 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, oprava bude provedena bez předchozího upozornění automaticky.

Přesáhne-li cena opravy 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, zákazník ji musí písemně odsouhlasit, pokud není v servisním protokolu uvedena jiná konkrétní částka.

 10. Manipulační poplatek ve výši: 200,- Kč  bez DPH zaplatí zadavatel opravy za servisní práce spojené se zjištěním poškození stroje v případě, že oprava není realizována (např.: na přání zákazníka, nedostupnost náhradních dílů u starých nebo neznačkových strojů)

 11. K opravenému stroji nebudou vráceny měněné díly, pokud si je zákazník nevyžádá předem v servisním protokolu

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Nejčtenější na blogu
Kde nás najdete

Podleská 1601/7e
Praha 10 - Uhříněves
104 00
Česká Republika

Kontakty
Logo
Makiťák.cz
info@makitak.cz
(Po-Pá, 9-17 hod.)
Všechna práva vyhrazena pro Makitak.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz